درباره ما

من آرش نعل‌چگر
تولید کننده‌ی محتوای آدورمدیا هستم

رسالتِ ما تولید اندیشه و خردورزی‌ست. معتقدیم برای پیوند بین فرهنگ تاریخی ایران‌زمین و فرهنگ مدرن و پسا‌مدرن در زیست جهان امروز بشر، باید پلی بین این دو منظرگاه ساخت. محتوای تولیدی توسط adormedia ، مسیر ساخت این پل را هموارتر می‌کند.

+۲۴ هزار

دنبال کننده در تمام شبکه های اجتماعی

+۲.۲ میلیون

بازدید از مطالب در شبکه های اجتماعی

آرش نعل‌چگر
آرش نعل‌چگر

کانال یوتیوب ما

در اینجا تعابیر ساده ای از دنیای پیچیده که شعر فارسی است پیدا خواهید کرد. درخشان ترین ستارگان این ادبیات پیچیده یعنی مولانا، حافظ، سعدی، شهریار، اعتصامی را می خوانیم و بسیاری دیگر ...هدف ما این است که شعر فارسی را در دسترس همه جهان قرار دهیم.

مشاهده کانال

مهمترین وجه تمایز انسان با دیگر جانداران، خردمندی‌ست. قابلیتی که به آخرین اولویت انسان برای زیستن تبدیل شده و دلیل وجود رنج بی‌حد برای بشر را باید در همین راز جستجو کرد.

آرش نعل‌چگر - بنیان‌گذار